Bouwwerken

Bouwwerken in Mariasteen

Op deze pagina houden we iedereen die erin geïnteresseerd is in de voortgang van de bouwwerken, op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen.

Plannen

Kopie van 455_OOSTENDE_Onze-Lieve-Vrouwecollege_presentatie_23-12 2.pdf

Turnzaal in de kerk

Ondertussen is de turnzaal in de Sint-Franciscuskerk gerealiseerd, maar wachten we nog op enkele punten die moeten worden afgewerkt om het volledig in gebruik te kunnen nemen.

Nieuw voorgebouw

Er wordt gebouwd van januari 2024 tot januari 2025.

Januari: Opstart van de werken, voorbereidende funderingswerken.
Februari-mei: Ruwbouwwerken.

Sanitair, omgevingswerken en aanpassingen bestaand schoolgebouw

Deze procedure wacht nog op de aanbesteding.

We willen ons sanitair blok renoveren en uitbreiden, de speelplaats herinrichten en een afdak plaatsen. In het bestaande schoolgebouw worden de nutsvoorzieningen energievriendelijker gemaakt en installeren we een ventilatiesysteem.