Contact

O.L.Vrouwecollege Mariakerke

Schooladressen:
Rozenlaan 21, Lijsterbeslaan 5,
Assisiëlaan 3, Duinhelmstraat 2

059 50 55 47 of 059 70 99 15
info.olvom@bewonderwijs.be

Map en gegevens Rosa Mystica (zie homepage)
Map en gegevens Mariasteen (zie homepage)
Map en gegevens Rozenlaan (zie homepage)
Map en gegevens Lijsterbeslaan (zie homepage)

Onze school is aangesloten bij het interne meldpunt klokkenluiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Contactgegevens:
klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel

02 507 07 12