Onze schoolvisie

Warm en verbindend

Kinderen kunnen en leren zich hier goed te voelen om dat ook buiten ons veilige nest te doen.

We zetten in op omgaan met en zorgen voor elkaar, ook verder weg.

Dit zie je in: KiVa en Toeka (sociale vaardigheden), zingen voor ouderen, leren over en zich inzetten voor organisaties met een goed doel (Afopadi in Guatemala, Damiaanactie, de warmste week ...), elkaar helpen in de klas.


Duidelijke visie: Zin in leren, zin in leven

Kinderen ontwikkelen zich hier zo volledig mogelijk. We vinden kennis belangrijk evenals vaardigheden en attitudes - een stevige basis.

In onze Katholieke dialoogschool maken de kinderen kennis met het Katholieke geloof, maar we dringen dat niet op en staan open voor alle kinderen van gelijk welk geloof.

Dat zie je in: Ontdekkend leren, leren leren, Lezen is tof-programma, leerplan Zill, goede leerresultaten.


Iedereen mee!

Zowel kinderen die moeilijker leren als kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen bij ons de hulp die ze nodig hebben. We proberen ouders daarom actief te betrekken bij de loopbaan van hun kind.

Kinderen krijgen bij ons houvast en een duidelijke structuur.

Dat zie je in: Een groot zorgteam, nauwe samenwerking met buitengewoon onderwijs in onze schoolgemeenschap, goed uitgewerkte kangoeroewerking, duidelijke regels en afspraken, zoef-boekje, schoolagenda, blog/Facebook, oudergesprekken.